Laureaci
M1 Kraków

W kategorii wiekowej 3-4 lata

zwyciężył

Jacek Rusiecki

W kategorii wiekowej 5-6 lat

zwyciężył

Natan Kraiński

W kategorii wiekowej 7-9 lat

zwyciężyła

Anna Chlubny